Aktualności

Terminarz kwalifikacji klaczy sokólskich i sztumskich

18 września 2017 · Kategoria: Programy ochrony, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia TERMINARZ tego­rocz­nych kwa­li­fi­ka­cji kla­czy sokól­skich i sztum­skich do pro­gra­mów ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych. Prosimy o zgła­sza­nie kla­czy do swo­ich OZHK/WZHK.

Terminarz kwalifikacji klaczy sokólskich i sztumskich
do programu ochrony 2017

Lp Związek Termin
1 Bydgoszcz 16.10.2017 (pn.)
2 Malbork 17 – 18.10.2017 (wt. – śr.)
3 Białystok 19 – 20.10.2017 (czw. – pt.)
4 Olsztyn 23.10.2017 (pn.)
5 Warszawa: Pułtusk 8:00, Mława: 12:00 24.10.2017 (wt.)
6 Radom 25.10.2017 (śr.)
7 Lublin 26.10.2017 (czw.)
8 Warszawa: Ładzyń 27.10.2017 (pt.)
 
3 miej­sca po aukcjach
1 Bogusławice 05.10.2017 (czw.)
2 Klikowa 06.10.2017 (pt.)
3 Zabajka 07.10.2017 (sb.)

Hodowca i Jeździec