Aktualności

MPMK w WKKW – transmisja on-line

16 września 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW, ·

Od czwart­ku trwa trze­cia edy­cja Strzegom Autumn Show w ramach któ­rej roz­gry­wa­ne są rów­nież Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW. Osoby, któ­re nie mogą być w Strzegomiu oso­bi­ście, wraz z mie­sięcz­ni­kiem Świat Koni, zapra­sza­my do oglą­da­nia trans­mi­sji on-line z tego wyda­rze­nia!

Program transmisji – sobota 16.09.2017

09:00 – CNC4YH – Mistrzostwa Polski Młodych Koni – konie 4‑letnie CROSS

11:10 – CNC5YH – Mistrzostwa Polski Młodych Koni – konie 4‑letnie CROSS

13:00 – CIC1* dla Młodych Koni

14:15 – CIC1* Cross

15:30 – CIC2* Cross

Hodowca i Jeździec