Próba dzielności ogierów w ramach projektu „Rodzime konie”

W dniach 11-12 października 2021 r. na terenie ośrodka „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w Klikowej koło Tarnowa odbędzie się próba dzielności ogierów ras wielkopolskiej i małopolskiej urodzonych w 2018 i 2017 r., po zaprzęgowym zakładzie treningowym, przeprowadzonym w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych”.

Właścicieli prosimy o przestrzeganie obowiązujących zaleceń Ministra Zdrowia w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (dystans, zasłanianie ust i nosa maseczką, częste mycie rąk i ich dezynfekcja). W związku z sytuacją sanitarno-epidemiczną próba zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w warunkach imprezy z przyczyn od niego niezależnych.
Szczegółowy program próby dzielności zostanie podany w terminie późniejszym.

W związku z wieloma wątpliwościami oraz zapytaniami, zapraszamy do zapoznania się z informacją opisującą szczegóły projektu, za które odpowiada Polski Związek Hodowców Koni.
Przedstawiamy również notatkę, sporządzoną na podstawie wizji lokalnej w miejscu treningu ogierów, dokonanej na prośbę hodowców i właścicieli, przekazaną do Instytutu Zootechniki PIB oraz pismo do Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB.

Scroll to Top