Aktualności

Zmiany w programie hodowli koni rasy wielkopolskiej

21 kwietnia 2017 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Zapraszamy do zapoznania się z 2 nowymi zmianami w programie hodowli koni rasy wielkopolskiej, które po akceptacji MRiRW zaczną obowiązywać od 1 maja b.r.:

Nowy zapis w zasadach wpisu do księgi stadnej (str. 11):

  1. Do ksiąg koni rasy wielkopolskiej wpisuje się potomstwo pochodzące:

(…)

– po ogierze wpisanym do ksiąg, dopuszczonym do programu wlkp, od klaczy rasy sp, która w rodowodzie do 3 pokolenia nie ma przodków ras niedopuszczonych do użycia w rasie wlkp oraz po żeńskiej stronie (w 2 lub 3 pokoleniu) ma przynajmniej jednego przodka rasy wlkp, a hodowca złożył stosowny wniosek.

Zmiana zapisu w rozdziale dot. identyfikacji i dokumentacji hodowlanej (str. 17):

  • 2
  1. Dla konia zakwalifikowanego do księgi należy założyć kartotekę (papierową lub elektroniczną) i nadać numer księgi zgodny z wymogami rodowodowymi.
  2. Świadectwo wpisania klaczy do księgi, świadectwo wpisania ogiera do księgi oraz kartotekę papierową konia podpisuje i stawia imienną pieczęć upoważniony przez prowadzącego księgę specjalista, który dokonał wpisu.
Hodowca i Jeździec