Aktualności

Propozycje udziału w Ścieżce Huculskiej „NAD LUTNIĄ”

21 kwietnia 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Lubelskiego Związku Hodowców Koni zapra­sza­my wszyst­kich miło­śni­ków koni hucul­skich na Ścieżkę Huculską, któ­ra odbę­dzie się 13 – 14 maja 2017 r. w Zalutyniu. Zachęcamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi impre­zy.

Hodowca i Jeździec