Aktualności

Próba dzielności klaczy

18 kwietnia 2017 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa:

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej, koń­czą­ca sta­cjo­nar­ny 60-dniowy tre­ning zaprzę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 21 kwiet­nia (pią­tek) o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Print Friendly, PDF & Email