Klacze huculskie bez próby dzielności

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Programem hodowli koni rasy huculskiej”, klacze wpisywane są do księgi stadnej po zaliczeniu minimum wstępnej próby polowej, jednak obligatoryjnie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat muszą zaliczyć próbę zasadniczą (wierzchową lub zaprzęgową). Zapis ten obowiązuje wszystkie klacze rasy huculskiej wpisane do księgi stadnej od dnia 1 stycznia 2014 r., bez względu na fakt, czy uczestniczą one w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych, czy nie.

Wszystkie wymienione poniżej klacze, które nie zaliczyły próby zasadniczej, pozbawione są prawa użytkowania w hodowli koni rasy huculskiej, a ostatnim źrebięciem z prawem wpisu do księgi ogierów lub księgi klaczy rasy huculskiej takich klaczy będzie źrebię urodzone z krycia w 2023 r. Przypominamy również, iż klacze 8-letnie i starsze zgłoszone do wpisu do księgi stadnej muszą zaliczyć zasadniczą próbę dzielności (wierzchową lub zaprzęgową) przed uzyskaniem tego wpisu.

Przedstawiamy listę klaczy, które do końca sezonu 2023 nie zaliczyły próby zasadniczej wymaganej zapisami programu hodowli (nie posiadają w bazie danych PZHK wpisu poświadczającego zaliczenie takiej próby), przez co tracą prawo użytkowania w rozrodzie w rasie huculskiej, a ich potomstwo urodzone z krycia po 1 stycznia 2024 r. nie ma prawa wpisu do księgi ogierów bądź księgi klaczy rasy huculskiej. Decyzja Komisji Księgi Stadnej jest ostateczna, a odpowiednia adnotacja zostanie również zamieszczona w bazie koniowatych PZHK.

Lista klaczy rasy huculskiej, które ze względu na brak zaliczonej zasadniczej próby dzielności zostały z dniem 1 stycznia 2024 r. wycofane z rozrodu w rasie huculskiej:

OZHK/WZHK
Właściciela
1.JABŁKÓWKA (POLAN)61601257010521644 G BłBL
2.PAPUSZKA (POLAN)61601257012041643 G BłBL
3.WIKTORYNA (PIETROSU)61601251026711642 G BłBL
4.WENUS (HROBY)61601266010541655 G ByBY
5.OKINAWA (HROBY)616012550086516156 G KlKL
6.ONEGA (GURGUL)616012550086416159 G KlKL
7.FALA-BIES (GORAL)616012570162116933 G KrKR
8.POLAGRA-O (GORAL)616012630147816938 G KrKR
9.SYBILLA (OUSOR)616012570014216915 G KrKR
10.ZAGADKA (GORAL)616012540097016283 G KtKT
11.CEPELIA (PRISLOP)616012580413216285 G LbLB
12.SEGA (GURGUL)616012630032316329 G LbLB
13.PORTULANKA (GORAL)616012590094016153 G ŁdLD
14.TAMIRA (GURGUL)616012610144216156 G ŁdLD
15.WANILIIA (GURGUL)616012630032516943 G RzOL
16.WMASZKA (GORAL)616012600009216118 G OlOL
17.AMIRA (GORAL)616012610155616224 G PzPN
18.BAJKA (HROBY)616012610130916237 G PzPN
19.CELINKA (GORAL)616012610031316220 G PzPN
20.CZIKA (GORAL)616012610031116209 G PzPN
21.DUMA G (OUSOR)616012680052616230 G PzPN
22.LAWENDA (GORAL)616012610031816202 G PzPN
23.OSAKA (GORAL)616012610032916226 G PzPN
24.OSARA (PIETROSU)616012630126816240 G PzPN
25.PEDRA (OUSOR)616012580231416216 G PzPN
26.WINICJANA (GORAL)616012530081316219 G PzPN
27.WIRMA Z MIELESZYNKA (GURGUL)616012590095216218 G PzPN
28.WENURA (HROBY)6160126300951161011 G RzRZ
29.FATRA (GURGUL)616012590096116123 G WłWR
30.POEMA Z DWORU (OUSOR)616012670058716122 G WłWR
31.WELIGAMA Z DWORU (PIETROSU)616012670059616121 G WłWR
32.WERBENA Z DWORU (OUSOR)616012670104116119 G WłWR
33.WILGA Z DWORU (OUSOR)616012670058516120 G WłWR
34.AMBER (HROBY)616012660821816300 G WrWS
35.KOLEBKA (HROBY)616012660319816280 G WrWS
36.PRETENSJA (GURGUL)616012630059316909 G RzWS
37.WAMISSA (OUSOR)616012570122216368 G WrWS
38.WIRUNGA (HROBY)616012520064916288 G WrWS
Scroll to Top