Klacze huculskie bez próby dzielności

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Programem hodowli koni rasy huculskiej”, klacze wpisywane są do księgi stadnej po zaliczeniu minimum wstępnej próby polowej, jednak obligatoryjnie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat muszą zaliczyć próbę zasadniczą (wierzchową lub zaprzęgową). Zapis ten obowiązuje wszystkie klacze rasy huculskiej wpisane do księgi stadnej od dnia 1 stycznia 2014 r., bez względu na fakt, czy uczestniczą one w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych, czy nie.

Wszystkie wymienione poniżej klacze, które nie zaliczyły próby zasadniczej, pozbawione są prawa użytkowania w hodowli koni rasy huculskiej, a ostatnim źrebięciem z prawem wpisu do księgi ogierów lub księgi klaczy rasy huculskiej takich klaczy będzie źrebię urodzone z krycia w 2022 r. Przypominamy również, iż klacze 8-letnie i starsze zgłoszone do wpisu do księgi stadnej muszą zaliczyć zasadniczą próbę dzielności (wierzchową lub zaprzęgową) przed uzyskaniem tego wpisu.

Przedstawiamy listę klaczy, które do końca sezonu 2022 nie zaliczyły próby zasadniczej wymaganej zapisami programu hodowli (nie posiadają w bazie danych PZHK wpisu poświadczającego zaliczenie takiej próby), przez co tracą prawo użytkowania w rozrodzie w rasie huculskiej, a ich potomstwo urodzone z krycia po 1 stycznia 2023 r. nie ma prawa wpisu do księgi ogierów bądź księgi klaczy rasy huculskiej. Decyzja Komisji Księgi Stadnej jest ostateczna, a odpowiednia adnotacja zostanie również zamieszczona w bazie koniowatych PZHK.

Lista klaczy rasy huculskiej, które ze względu na brak zaliczonej zasadniczej próby dzielności zostały z dniem 1 stycznia 2023 r. wycofane z rozrodu w rasie huculskiej:

OZHK/WZHK
Właściciela
1. NICPOTA (GURGUL)61601266101101546 G ByBY
2. CYRKONIA (OUSOR)616012550113015148 G KlKL
3. BŁYSKAWICA Z IZB (HROBY)616012570011215872 G KrKR
4. NANA Z IZB (HROBY)616012570011115912 G KrKR
5. PIRIA Z IZB (PIETROSU)616012570011715908 G RzKR
6. PROCA (POLAN)616012570100515854 G KrKR
7. SENNA Z IZB (HROBY)616012570018015931 G KrKR
8. SKIERECZKA (GURGUL)616012580375615252 G LbKR
9. WENDY (HROBY)616012570088015871 G KrKR
10. AMAJA (GORAL)616012540104615287 G KtKT
11. LIKRA (GURGUL)616012630025715271 G LbKT
12. BETIKA EX BETKA (PIETROSU)616012661034415304 G WrLB
13. PACZKA (HROBY)616012580374915282 G LbLB
14. ZIMKA (OUSOR)616012580347615243 G LbLB
15. OŚKA-MELODY (PIETROSU)61601253021741591 G GdML
16. WIEŚKA-AIONA (PIETROSU)61601253021731590 G GdML
17. ARONIA-GORAN (GORAL)616012600119015110 G OlOL
18. PILICA-GORAN (OUSOR)616012600119115109 G OlOL
19. PRECYZJA – K (PIETROSU)616012600163015113 G OlOL
20. WIKI-GT616012550092615150 G KlOL
21. CELINKA (GORAL)616012610030015204 G PzPN
22. CZEREMCHA-L (GURGUL)616012610136715207 G PzPN
23. OLSZYNKA-KUS (GORAL)616012570109315234 G PzPN
24. PANDORA (GURGUL)616012610101215206 G PzPN
25. PARGA (GURGUL)616012630029615338 G WrPN
26. PORZECZKA (GURGUL)616012610172915201 G PzPN
27. RITA (GORAL)616012610029815217 G PzPN
28. TARA (GORAL)616012610168414249 G PzPN
29. WILGA (GORAL)616012660716015229 G PzPN
30. WIRA Z MIELESZYNKA (GURGUL)616012590106315144 G Kl (Łd)PN
31. BLANCA B (OUSOR)616012630012615840 G RzRZ
32. OKRASA-O (GORAL)616012630147915859 G RZRZ
33. WIELICZKA-O (GORAL)616012630147815880 G KrRZ
34. WIGARA (GURGUL)616012630138915944 G RzRZ
35. W-LILA Z DWORU (PIETROSU)616012670100315118 G WłWR
36. OLIMPIA (PIETROSU)616012661240415286 G WrWS
Scroll to Top