Zamieszczanie rodowodów i nadawanie ras w dokumentach identyfikacyjnych koniowatych

Informujemy, że w dokumentach identyfikacyjnych wydawanych przez Polski Związek Hodowców Koni rasy nadawane są zgodnie z prowadzonymi przez PZHK księgami stadnymi koni, czyli małopolska, wielkopolska, polski koń sportowy, śląska, huculska, konik polski, polski koń zimnokrwisty (z, z/sztum., z/sok.), arden polski, kuc, polski kuc wierzchowy, polski kuc szetlandzki.

Nie nadajemy ras i nie zamieszczamy rodowodów w dokumentach identyfikacyjnych koni niehodowlanych, dla których nie prowadzimy ksiąg stadnych, m.in.: fryzyjska, shire, perszeron, breton, belg, lipicańska, schagya, quarter horse, paint horse, fiord, cob, welsh, connemara, haflinger i inne niekwalifikujące się do wpisu do ww. ksiąg stadnych.

Wszystkie koniowate i konie niehodowlane z kodem 999, w tym również kuce z kwalifikacją rodowodową do „Rejestru Kuców i Koni Małych” otrzymają unikalne dożywotnie dokumenty identyfikacyjne z wypełnioną sekcją I-III, bez podania rasy i bez wypełniania sekcji V – świadectwa zootechnicznego (rodowodu).

Załączamy interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w powyższej sprawie.

Scroll to Top