Kwalifikacja młodych ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej do treningu stacjonarnego i próby zaprzęgowej w 2023 r.

W dniu 6 lutego 2023 r., ok. godz. 12:00, na terenie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304, 33-102 Tarnów, odbędzie się kwalifikacja młodych ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej zakupionych w ramach projektu „Rodzime Konie” w 2021 i 2022 r., spełniających warunki programów ochrony zasobów genetycznych, do 60-dniowego stacjonarnego treningu zaprzęgowego. Kwalifikacja dotyczy wyłącznie ogierów będących własnością konsorcjantów projektu.

Scroll to Top