UWAGA! Zmiany w programie hodowlanym koni rasy kuc

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdziło zmiany do Programu hodowlanego koni rasy kuc. Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją tego Programu hodowlanego, która dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce Hodowla > Programy hodowlane lub w załączniku na dole komunikatu. Najistotniejsze zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Ponadto informujemy, iż kuce spełniające warunki wpisu do księgi wstępnej ogierów (WO) lub klaczy (WK), zgodnie ze zmienionym Programem hodowlanym rasy kuc, a wpisane wcześniej do Rejestru Kuców i Koni Małych, mogą zostać przeniesione do Księgi Stadnej Koni Rasy Kuc. W celu przekwalifikowania kuców wpisanych do Rejestru Kuców i Koni Małych prosimy zgłaszać się do odpowiednich, zgodnie z województwem, OZHK/ WZHK.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania programu hodowlanego do obecnie obowiązujących przepisów prawa m.in.: Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zmian przepisów Polskiego Związku Jeździeckiego likwidujących klasę koni małych. Proponowane zmiany umożliwią wpis/rejestrację potomstwa dużej liczby koni z Rejestru Kuców i Koni Małych do Księgi Stadnej Koni Rasy Kuc.

Główne zmiany dotyczą:

 • utworzenia klasy polski kuc miniaturowy zamiast polski kuc szetlandzki i zmiany zasad wpisu do tej klasy księgi;
 • rozszerzenia populacji kuców klasy polski kuc wierzchowy do wysokości w kłębie 156 cm;
 • zasad wpisu do ksiąg: główna ogierów i klaczy, wstępna ogierów i klaczy, główna źrebiąt i wstępna źrebiąt;
 • zmiany zasad nadawania ras w dokumentach identyfikacyjnych koniowatych – wszystkie kuce otrzymają w dokumentach identyfikacyjnych rasę „kuc” z rozszerzeniem o klasę np.:
  • kuc/polski kuc miniaturowy
   lub
  • kuc/polski kuc wierzchowy
  • a w przypadku kuców czystorasowych z rozszerzeniem o nazwę rasy np.:
   • kuc/haflinger,
   • kuc/kuc walijski itd.
   • Kuce felińskie otrzymają rasę kuc/kuc feliński;
 • zmiany punktowego systemu oceny źrebiąt;
 • zmian w metodyce oceny wartości użytkowej (dodanie klasy kuców o wzroście 149-156 cm).
 • nie dopuszcza się koni, w rodowodach których do 3 pokolenia znajdują się konie ras: śląskiej, fryzyjskiej, Quarter horse, Paint horse, Tinker, Irish cob oraz wszystkie rasy zimnokrwiste.
Scroll to Top