Aktualności

Organizacja ZT ogierów w 2013 roku

28 stycznia 2013 · Kategoria: Przetargi, ZT Ogierów, · Rasa: ,,,,,

Informujemy, że w roku 2013 sta­cjo­nar­ny 100-dniowy tre­ning wierz­cho­wy ogie­rów ras szla­chet­nych odbę­dzie się w ZT Bogusławice, nato­miast sta­cjo­nar­ny 60-dniowy tre­ning zaprzę­go­wy ogie­rów rasy ślą­skiej oraz ogie­rów ras szla­chet­nych odbę­dzie się w ZT Książ.

Poniżej przed­sta­wia­my ter­mi­ny kwa­li­fi­ka­cji oraz prób dziel­no­ści:

  • ZT Bogusławice: kwa­li­fi­ka­cja 24 – 25. czerw­ca, pró­ba dziel­no­ści 02 – 03. paź­dzier­ni­ka;
  • ZT Książ: kwa­li­fi­ka­cja 13. sierp­nia, pró­ba dziel­no­ści 11 – 12. paź­dzier­ni­ka.

Szczegółowe warun­ki kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów poda­my na naszej stro­nie inter­ne­to­wej do 28 lute­go br.

Hodowca i Jeździec