Kategoria: Przetargi

Kategoria: Rasa: Okres:

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2019 roku

23 listopada 2018 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na organizację zakładów treningowych ogierów i klaczy ras szlachetnych w 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetargu. Załączniki do oferty można uzyskać w biurze PZHK w Warszawie, kontakt: Kamila Żuchowska, e-mail: zuchowska@pzhk.pl, tel. 22 628-03-61, 629-95-31, fax. 22 628-68-79.
Nieprzekraczalny termin składania ofert – 10 grudnia 2018 r., godz. 13:00.

Przetarg na druk „Paszportu koniowatego” rozstrzygnięty

5 marca 2018 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni informuje, iż w dniu 5 marca br. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na druk „Paszportu koniowatego”. Przetarg wygrała Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne sp.z o.o.

Przetarg na wykonanie paszportu koniowatego

9 lutego 2018 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na druk “Paszportu koniowatego”. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetargu. Załączniki do oferty można uzyskać w biurze PZHK w Warszawie lub w wersji elektronicznej, kontakt: Mira Suwała, e-mail: suwala@pzhk.pl, tel. 22 628−03−61, fax. 22 628−68−79.
Nieprzekraczalny termin składania ofert – 2 marca 2018 r., godz. 15:00.

Przetarg na współorganizację MPMK w 2018 roku

10 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na współorganizację Mistrzostw Polski Młodych Koni w czterech dyscyplinach jeździeckich w 2018 r. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetargu. Załączniki do oferty można uzyskać w biurze PZHK w Warszawie, kontakt: Marzena Woźbińska, e-mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628-03-61, 629-95-31, fax. 628-68-79.
Nieprzekraczalny termin składania ofert – 26 września 2017 r., godz. 16:00.

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2017 roku

11 października 2016 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na organizację zakładów treningowych ogierów i klaczy ras szlachetnych w 2017 r. Czytaj dalej »

Zaproszenie PZHK do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika „Hodowca i Jeździec”

25 sierpnia 2016 · Kategoria: Przetargi, Wydawnictwo ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika "Hodowca i Jeździec". Termin składania ofert – 22 września 2016 r. Czytaj dalej »

Przetarg na dostarczenie transponderów rozstrzygnięty

17 maja 2016 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że w dniu 16 maja br. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń służących do identyfikacji koniowatych. Przetarg wygrała firma Allflex Polska z siedzibą we Wrześni.

Przetarg na dostarczenie serwisu rodowodowego rozstrzygnięty

25 kwietnia 2016 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, iż w dniu 19 kwietnia nastą­piło roz­strzy­gnięcie prze­targu na dostarczenie i wdrożenie serwisu internetowego z bazą rodowodową oraz użytkowo-hodowlaną koni. Przetarg wygrała firma JMC Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie.

Przetarg na dostarczenie transponderów

21 marca 2016 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na dostarczenie transponderów służących do identyfikacji koniowatych wraz z aplikatorami. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetargu. Załączniki do oferty można uzyskać w biurze PZHK w Warszawie, kontakt: Mira Suwała, e-mail: suwala@pzhk.pl, tel. 22 621-85-80, fax. 22 628-68-79 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600.
Nieprzekraczalny termin składania ofert – 19 kwietnia 2016 r., godz. 1430.

Przetarg na dostarczenie serwisu rodowodowego

14 marca 2016 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na dostarczenie i wdrożenie serwisu internetowego z bazą rodowodową oraz użytkowo-hodowlaną koni. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetargu. Załączniki do oferty można uzyskać w biurze PZHK w Warszawie, kontakt: Karolina Kisiel-Cichocka, e-mail: kisiel@pzhk.pl, tel. 22 628-​03-​61 od poniedziałku do piątku w godz. 830-1600.
Nieprzekraczalny termin składania ofert – 11 kwietnia 2016 r., godz. 1400.

Przetarg na druk “Paszportu koniowatego” rozstrzygnięty

27 października 2015 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni informuje, iż w dniu 26 października br. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na druk “Paszportu koniowatego”. Przetarg wygrała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2016 roku

13 października 2015 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na organizację zakładów treningowych ogierów i klaczy ras szlachetnych w 2016 r. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetargu. Załączniki do oferty można uzyskać w biurze PZHK w Warszawie, kontakt: Kamila Żuchowska, e-mail: zuchowska@pzhk.pl, tel. 22 628-03-61, 629-95-31, fax. 22 628-68-79.
Nieprzekraczalny termin składania ofert – 23 listopada 2015 r., godz. 900.

Nowy przetarg na wykonanie “Paszportu koniowatego”

7 października 2015 · Kategoria: Przetargi ·

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego z dnia 11 września 2015 Polski Związek Hodowców Koni ponownie zaprasza do składania ofert na druk “Paszportu koniowatego”. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetargu. Załączniki do oferty można uzyskać w biurze PZHK w Warszawie lub w wersji elektronicznej, kontakt: Mira Suwała, e-mail: suwala@pzhk.pl, tel. 22 621-85-80, fax. 22 628-68-79.
Nieprzekraczalny termin składania ofert – 26 października 2015 r., godz. 1000.

Przetarg na druk “Paszportu koniowatego”

11 września 2015 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na druk “Paszportu koniowatego”. Prosimy o zapoznanie się z  zasadami przetargu. Załączniki do oferty można uzyskać w biurze PZHK w Warszawie, kontakt: Mira Suwała, e-mail: suwala@pzhk.pl, tel. 22 628-03-61, 629-95-31, fax. 628-68-79. Nieprzekraczalny termin składania ofert – 6 października 2015 r., godz. 900.

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2015 roku

8 października 2014 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na organizację zakładów treningowych ogierów i klaczy ras szlachetnych w 2015 r. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetargu. Załączniki do oferty można uzyskać w biurze PZHK w Warszawie, kontakt: Adriana Lebioda, e-mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628-03-61, 629-95-31, fax. 22 628-68-79.
Nieprzekraczalny termin składania ofert – 14 listopada 2014 r., godz. 1600.

Przetarg na organizację MPMK rozstrzygnięty

30 lipca 2014 · Kategoria: MPMK, Przetargi ·

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, Polski Związek Hodowców Koni powierzył następującym podmiotom organizację Mistrzostw Polski Młodych Koni: Czytaj dalej »

Przetarg na dostarczenie serwisu ogłoszeniowego rozstrzygnięty

22 lipca 2014 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, iż w dniu 14 lipca nastą­piło roz­strzy­gnię­cie prze­targu na dostar­cze­nie i wdro­że­nie ser­wisu ogło­sze­nio­wego wspie­ra­ją­cego sprze­daż koni pol­skiej hodowli. Przetarg wygrała firma JMC Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie.

Przetarg na dostarczenie serwisu ogłoszeniowego

2 czerwca 2014 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na dostarczenie i wdrożenie serwisu ogłoszeniowego wspierającego sprzedaż koni polskiej hodowli. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­dami prze­targu. Załączniki do oferty można uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Agnieszka Kopka, e-mail: kopka@pzhk.pl, tel. 505-555-235.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 16 czerwca 2014 r., godz. 1400.

Przetarg na współ­or­ga­ni­za­cję MPMK w 2015 roku

16 kwietnia 2014 · Kategoria: MPMK, Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na współorganizację Mistrzostw Polski Młodych Koni w czterech dyscyplinach jeździeckich w 2015 r. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetargu. Załączniki do oferty można uzyskać w biurze PZHK w Warszawie, kontakt: Adriana Lebioda, e-mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628-03-61, 629-95-31, fax. 22 628-68-79.
Ter­min skła­da­nia ofert został przedłużony do 16 czerwca br., do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca br. o godz. 1100.

Reklama na okładce paszportu konia

11 marca 2014 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na sprzedaż miejsca reklamowego na okładce paszportu konia. Prosimy o zapoznanie się z zasadami zgłaszania ofert.
Nieprzekraczalny termin składania ofert – 24 marca 2014 r., godz. 1100.


Hodowca i Jeździec