Zaproszenie PZHK do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika „Hodowca i Jeździec”

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe,
  • Doświadczenie w dziennikarstwie, w tym min. 3 lata pracy na stanowisku redaktora (czasopismo, portal internetowy),
  • Dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziana znajomość środowiska hodowlano-jeździeckiego.

Dokumenty:

  • Życiorys oraz opis dotychczasowej kariery zawodowej,
  • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (listy referencyjne mile widziane),
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wyższe wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  • Adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres e-mail,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922)

Termin składania ofert – 22 września 2016 r. (listownie na adres biura PZHK w Warszawie lub e-mailem na adres stasiowski@pzhk.pl, z dopiskiem „oferta redaktor HiJ”).

Przewiń do góry