Aktualności

Filmy z MPMK w skokach przez przeszkody

25 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Zapraszamy do obej­rze­nia fina­ło­wych prze­jaz­dów meda­li­stów Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re mia­ły miej­sce w Drzonkowie w dniach 19 – 21 sierp­nia 2016 r.

Hodowca i Jeździec