Nowy przetarg na współorganizację MPMK w 2024 roku

Polski Związek Hodowców Koni zawiadamia o unieważnieniu postępowania na współorganizację MPMK z dnia 4 sierpnia 2023 r., na podstawie postanowień pkt IX ppkt 2 Zaproszenia do składania ofert z dnia 4 sierpnia 2023 r. w związku z art. 701 § 3 Kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym zapraszamy po raz kolejny do składania ofert na współorganizację Mistrzostw Polski Młodych Koni w czterech konkurencjach jeździeckich w 2024 r. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetargu. Wszystkie załączniki można uzyskać w biurze PZHK w Warszawie, kontakt: Ewa Metera-Zarzycka, e-mail: zarzycka@pzhk.pl. Nieprzekraczalny termin składania ofert – 22 września 2023 r., godz. 16.00.

Scroll to Top