Organizacja ZT dla klaczy i ogierów w 2023 roku – zaproszenie do współpracy

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na współorganizację Zakładów Treningowych dla ogierów oraz klaczy w 2023 r.:

 1. 100/70-dniowy wierzchowy zakład treningowy dla ogierów ras szlachetnych
 2. 60-dniowy zaprzęgowy zakład treningowy dla ogierów ras szlachetnych i ogierów rasy śląskiej
 3. 60-dniowy wierzchowy zakład treningowy dla klaczy ras szlachetnych
 4. 60-dniowy zaprzęgowy zakład treningowy dla klaczy ras szlachetnych i klaczy rasy śląskiej

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wymaganiami dla poszczególnych Zakładów Treningowych oraz przesyłanie ofert wraz z kosztorysem do biura Polskiego Związku Hodowców Koni lub na adres zieba.

Nieprzekraczalny termin składania ofert – 17 lutego 2023 r.
Osoba kontaktowa: Justyna Zięba, e-mail: zieba.

W celu uzyskania programu studyjnego treningu klaczy i ogierów, które zawierają informacje dotyczące poszczególnych etapów treningu prosimy o kontakt.

Wymagania, jakie powinien spełniać Zakład Treningowy o kierunku wierzchowym (ogiery lub klacze):

 1. Stajnia boksowa na minimum 12 koni, spełniająca normy bezpieczeństwa dla młodych klaczy i ogierów oraz wymagania dotyczące minimalnych warunków utrzymania koni (Dz.U. 2019 poz. 1966).
 2. Zalecana ujeżdżalnia kryta o wymiarach min. 20 x 40 m + wydzielone miejsce dla publiczności (w przypadku braku krytej ujeżdżalni prosimy o zawarcie takiej informacji).
 3. Odpowiedni teren o elastycznym podłożu.
 4. Wyposażenie w odpowiedni sprzęt bardzo dobrej jakości:
  1. kantary i czapraki na każdego konia + zapas (w celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych skóry)
  2. na wyposażeniu każdego jeźdźca – ogłowie, siodło, lonże, derka, ochraniacze na kończyny przednie + zapas
  3. przeszkody przenośne i koziołki
  4. przeszkody naturalne w terenie (w przypadku treningu ogierów)
 5. Kadra jeźdźców o wysokich, udokumentowanych kwalifikacjach, w liczbie 1 osoba na 6 koni.
 6. Kierownik Zakładu – trener jeździectwa, instruktor sportu jeździeckiego lub zawodnik mający osiągnięcia sportowe, o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
 7. Konie powinny być żywione zgodnie z normami, obejmującymi paszę treściwą, objętościową i dodatki mineralno-witaminowe. Dawki żywieniowe powinny być układane z uwzględnieniem rasy, obciążeń treningowych i aktualnej kondycji danego konia.
 8. Każdy koń winien mieć założoną i prowadzoną przez Kierownika Zakładu i lekarza wet. kartę zdrowia, w której uwzględniony jest stan zdrowia i kondycja, w jakiej koń przybył do ZT oraz odnotowane będą ewentualne kontuzje/choroby konia i interwencje lekarza weterynarii w trakcie pobytu konia w ZT.
 9. Kierownik Zakładu jest zobowiązany do prowadzenia dziennika treningu koni.
 10. Nad końmi w ZT powinien czuwać lekarz weterynarii (hipiatra) z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu koni sportowych, a także doświadczony podkuwacz.
 11. Niezbędnym jest ubezpieczenie ZT od odpowiedzialności cywilnej na czas treningu.

Nadzór i kontrola w trakcie treningu.
Wstęp na teren ZT w czasie trwania treningu mają upoważnieni przedstawiciele PZHK, OZHK/WZHK i właściciele koni.

Wymagania, jakie powinien spełniać Zakład Treningowy o kierunku zaprzęgowym (ogiery lub klacze):

 1. Stajnia boksowa na minimum 12 koni, spełniająca normy bezpieczeństwa dla młodych klaczy i ogierów oraz wymagania dotyczące minimalnych warunków utrzymania koni (Dz.U. 2019 poz. 1966).
 2. Zalecana ujeżdżalnia kryta o wymiarach min. 20 x 40 m + wydzielone miejsce dla publiczności (w przypadku braku krytej ujeżdżalni prosimy o zawarcie takiej informacji).
 3. Odpowiedni teren o elastycznym podłożu.
 4. Wyposażenie w odpowiedni sprzęt bardzo dobrej jakości:
  1. kantary na każdego konia + zapas
  2. na wyposażeniu każdego powożącego – uprząż, bryczka, lonże, derka, ochraniacze na kończyny przednie + zapas
 5. Kadra powożących o wysokich, udokumentowanych kwalifikacjach, w liczbie 1 osoba na 6 koni.
 6. Kierownik Zakładu – trener jeździectwa, instruktor sportu jeździeckiego lub zawodnik mający osiągnięcia sportowe, o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
 7. Konie powinny być żywione zgodnie z normami, obejmującymi paszę treściwą, objętościową i dodatki mineralno-witaminowe. Dawki żywieniowe powinny być układane z uwzględnieniem rasy, obciążeń treningowych i aktualnej kondycji danego konia.
 8. Każdy koń winien mieć założoną i prowadzoną przez Kierownika Zakładu i lekarza wet. kartę zdrowia, w której uwzględniony jest stan zdrowia i kondycja, w jakiej koń przybył do ZT oraz odnotowane będą ewentualne kontuzje/choroby konia i interwencje lekarza weterynarii w trakcie pobytu konia w ZT.
 9. Kierownik Zakładu jest zobowiązany do prowadzenia dziennika treningu konia.
 10. Nad końmi w ZT powinien czuwać lekarz weterynarii (hipiatra) z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu koni sportowych, a także doświadczony podkuwacz.
 11. Niezbędnym jest ubezpieczenie ZT od odpowiedzialności cywilnej na czas treningu.

Nadzór i kontrola w trakcie treningu.
Wstęp na teren ZT w czasie trwania treningu mają upoważnieni przedstawiciele PZHK, OZHK/WZHK i właściciele koni.

Scroll to Top