Aktualności

Przetarg na druk „Paszportu koniowatego” rozstrzygnięty

5 marca 2018 · Kategoria: Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, iż w dniu 5 mar­ca br. nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie prze­tar­gu na druk „Paszportu konio­wa­te­go”. Przetarg wygra­ła Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne sp.z o.o.

Hodowca i Jeździec