Służewiec na drodze do potrzebnych inwestycji

Totalizator Sportowy (TS) dokonał wyboru doradcy, który wesprze Spółkę w poszukiwaniu partnerów branżowych i inwestycyjnych dla planowanych działań na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie (TWKS). Jednocześnie TS rozpocznie rewitalizację dotychczasowych obiektów TWKS. Dzięki tym decyzjom Warszawa oraz jej mieszkańcy zyskają atrakcyjny i bogaty w ofertę rekreacyjno – sportową zakątek miasta.

W wyniku przeprowadzonego przetargu doradcą Totalizatora Sportowego została firma PwC, jedna z największych na świecie firm doradczych. Podpisana 15 lutego 2013 r. umowa pomiędzy TS a PwC zakłada, że doradca będzie poszukiwać partnerów branżowych i inwestycyjnych dla realizacji projektów związanych z rewitalizacją Torów Wyścigów Konnych w Warszawie. Prace zakładają bliską współpracę z Totalizatorem Sportowym, ale także innymi organizacjami zaangażowanymi w przedsięwzięcie w tym m.in. Polskim Klubem Wyścigów Konnych (PKWK) oraz władzami Warszawy. Prace projektowe zostały podzielone na cztery etapy.

Totalizator Sportowy kontynuuje działania rewitalizacyjne istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie Służewca. W 2013 r. remonty i modernizacje zabytkowych budynków służewieckiego toru, skupią się na najpilniejszych z punktu widzenia organizacji gonitw obiektach. Zaplanowane w 2013 r. roboty budowlane dotyczyć będą budynków: Trybuny I i Trybuny II, Stajni , Budynków Mieszkalnych oraz budowy stacji PZO (punkt zdawczo odbiorczy przyłącza energetycznego). W 2013 r. kontynuowane będą również prace polegające na przygotowaniu terenu do przyszłych inwestycji. Przewidywany koszt prac zaplanowanych na najbliższe miesiące, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Planem Rzeczowo Finansowym, wyniesie ponad 35 mln zł.

Zaczynamy prace rewitalizacyjne od tego co najcenniejsze, czyli zabytkowej infrastruktury toru na Służewcu. Kolejnym etapem przywracania tego terenu do funkcji rekreacyjno-sportowych będzie rozpoczęcie prac przez inwestorów pozyskanych we współpracy z PwC. Doświadczenie naszego doradcy pozwoli Totalizatorowi Sportowemu na realizację nowego rozdziału w rewitalizacji Służewca.

informuje Wojciech Szpil,
prezes zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o. o.

Cały teren TWKS został podzielony na 8 obszarów inwestycyjnych. Do każdego z nich przypisano funkcje, np. „usługi sportu”. Oznacza to, że pozyskani inwestorzy będą mogli realizować w ramach danego obszaru konkretną już zaplanowaną inwestycję. TS poszukuje dwóch typów podmiotów do współpracy:

  • partnerów branżowych – z którymi TS zakłada realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie organizacji gonitw oraz działalności hazardowej,
  • partnerów inwestycyjnych – którzy w zamian za czynsz dzierżawny i ewentualny udział w zyskach podejmą się zarządzania jednym (lub więcej) obszarami i zrealizują zaplanowane inwestycje.

W ramach tej części projektu inwestycyjnego mogą powstać takie zaplanowane obiekty jak: hotele, budynki: usługowe i mieszkalne, zaplecza, biurowe, wielofunkcyjna hala (z przeznaczeniem na imprezy sportowe, targowe, itp.), lustrzana rozbudowa Trybuny II, stajnie gościnne oraz wieża widokowa. Szczegółowy zakres prac zostanie uzgodniony z wyłonionymi w drodze projektu partnerami.

Zależy nam na tym, by Służewiec odzyskał swój blask, ponieważ jest perłą architektury hippicznej na skalę światową. Z drugiej strony, chcemy by mógł się rozwijać utrzymując swój charakter. Dlatego wśród nowych funkcji, jakie mogą się pojawić na tym pięknym terenie dominować będą te związane ze sportem i rekreacją. Tor Wyścigów Konnych na Służewcu ma dla nas strategiczne znaczenie. A to oznacza, że jako gospodarz, chcemy przywrócić go mieszkańcom Warszawy. Uczynić bardziej atrakcyjnym, ale jednocześnie zachowując i rozwijając podstawową funkcję jaką są wyścigi konne.

podkreśla Grzegorz Sołtysiński,
członek zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o. o.,
odpowiedzialny za oddział spółki na Służewcu.

Zaplanowane prace rewitalizacyjne pozwolą na kontynuację obecnej działalności na TWKS. Sezon wyścigowy w 2013 roku został zaplanowany w formule i zakresie zbliżonym do ostatnich sezonów. Wszystkie niezbędne prace remontowe będą odbywać się równolegle do mityngów wyścigowych. Funkcje, jakie zostaną dodane dzięki nowym inwestycjom, sprawią, że teren TWKS będzie mógł służyć mieszkańcom Warszawy codziennie przez cały rok, a nie tylko w weekendy podczas sezonu wyścigowego, tak jak to miało miejsce do tej pory.

Informacje dodatkowe:

Informacje o PwC:

PwC to firma działająca w 158 krajach, zatrudniająca ponad 180 tysięcy osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, firma pomaga swoim klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarcza wysokiej jakości rozwiązania odpowiadające na problemy klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.pwc.pl.

Nazwa „PwC” odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Informacje o Totalizatorze Sportowym i Torze Wyścigów Konnych na Służewcu:

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek, która od ponad 57 lat działa nieprzerwanie na rynku gier liczbowych i loterii pieniężnych. Dysponujemy siecią ponad 13 tysiącami punktów sprzedaży pracujących w systemie online. Wykorzystuje on najnowsze rozwiązania techniczne, umożliwiające między innymi zawieranie zakładów w czasie rzeczywistym.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, która stale się rozwija by wyprzedzać potrzeby rynku i klientów, dbając jednocześnie o pełne bezpieczeństwo oferowanych produktów. Nie zapominamy jednak o naszej historii. To z niej wyciągamy nauki, które pozwalają nam śmielej inwestować w przyszłość.

Cieszy nas to, że dzięki Totalizatorowi Sportowemu rzesze Polaków mogły i nadal mogą cieszyć się z wygranych, setki, jeśli nie tysiące, mogły zrealizować nawet najśmielsze marzenia, a miliony korzystały z obiektów sportowych, które powstały dzięki funduszom przekazywanym przez spółkę.

W 2008 roku Totalizator Sportowy wydzierżawił na okres 30 lat Tor Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu. Wejście Totalizatora Sportowego na rynek wyścigów zapewniło ciągłość funkcjonowania warszawskiego hipodromu i umożliwiło rozegranie gonitw w sezonie 2008. Gonitwy odbywają się od kwietnia do końca listopada. W każdym sezonie odbywa się blisko 60 dni wyścigowych – ok. 500 gonitw dla koni czystej krwi arabskiej, koni czystej krwi angielskiej, gonitw płotowych i gonitw kłusaków.

Dodatkowych informacji udzielają:

Agnieszka Libor
Rzecznik Prasowy
Biuro prasowe Totalizatora Sportowego
Tel.: 022 518 23 38
email: agnieszka.libor@totalizator.pl; biuroprasowe@totalizator.pl
lotto.pl | Twitter

Roksana Gowin
PwC | PR & Internal Comms
Tel: 22 523 4582 | Mobile: 519 504 582
email: roksana.gowin@pl.pwc.com
PwC Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa
www.pwc.com

Przewiń do góry