Zawody i wystawa w Woli Radłowskiej

Małopolskie Zawody Oddziałów Kawalerii Ochotniczych – „Militarii”
połączone z
Galicyjskim Turniejem Jeździeckim
Regionalną wystawą źrebiąt rocznych, dwuletnich i sysaków przy matkach rasy małopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
małopolskaWola Radłowska, 18-19 maja 2013r.

Data i miejsce:

 • 18.05-19.05.2013r
 • Stanica Kawaleryjska Radłów, „Stajnia Wola” w Woli Radłowskiej

Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Marek Sowa
 • Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Pan Roman Ciepiela
 • Starosta Powiatu Tarnowskiego – Pan Roman Łucarz
 • Burmistrz Miasta i Gminy Radłów – Pan Zbigniew Mączka

Organizatorzy:

 • Tarnowski Oddział Jazdy im. 5 Pułku Strzelców Konnych
 • Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie

Współorganizatorzy:

 • Urząd Miasta i Gminy Radłów
 • Stanica Kawaleryjska Radłów, Stajnia Wola w Woli Radłowskiej

Program Czempionatu:

Sobota 18.05.2013r.

Pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowy

 • do godz. 10:00 – Przyjazd uczestników
 • godz. 11:00 do 13:30 –Wyjazd uczestników na rajd konny wg planu
 • godz. 13:30 – Odprawa techniczna
 • godz. 14:00 – Ocena koni rasy małopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi
 • godz. 15:30 – Prezentacja i nagradzanie koni rasy szlachetne
 • godz. 16:00 – Konkurs skoków przez przeszkody w ramach „Turnieju Hipicznego Beskidów i Podgórza”: klasa mini LL, klasa LL, klasa L
 • godz. 20:00 – Biesiada

Niedziela 19.05.2013

Pod Honorowym Patronatem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Romana Ciepieli

 

 • godz. 10:30 – Pokaz musztry kawaleryjskiej
 • godz. 12:00 – Konkurs Kawaleryjski „Szabla i Lanca”
 • godz. 13:30 do 16:00 – Konkurs plastyczny dla dzieci
 • godz. 13:00 – Konkurs skoków przez przeszkody: Klasa mini LL, Klasa LL, klasa L
 • godz. 16:30 – Ogłoszenie wyników konkursu rysunkowego
 • godz. 17:00 – Ogłoszenie wyników, zakończenie imprezy, nagradzanie za konkursy skoków i konkurs kawaleryjski

Sędziowie:

 • Andrzej Goraus
 • Teresa Pracuch
 • Wojciech Semik

Prowadzenie pokazu:

 • Paweł Pasiut

Sekretariat:

 • Magdalena Błaż

Zgłoszenia koni do wystawy prosimy składać według załączonego formularza
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 maja 2013 r. na adres:

Małopolski Związek Hodowców Koni
ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Kraków
tel.12/657-02-15, fax; 12/657-02-16
email: rospond_ozhk@wp.pl

Ustala się:

 • wpisowe od konia zgłoszonego w terminie: 20 PLN na pokrycie kosztów organizacyjnych (opłata wpisowego do dnia 6 maja 2013 r. na konto Małopolskiego Związku Hodowców Konia w Krakowie: BOŚ 91 1540 1115 2111 6011 8154 0001
 • wpisowe od konia zgłoszonego po terminie: 40 PLN;
 • opłata za wpisowe przepada w przypadku nie przywiezienia konia na wystawę
 • opłata za stanowisko i boksy:
  1. dla ogierków rocznych i dwuletnich obowiązkowo w budynku stajni 15 PLN,
  2. stanowisko po wiatą 10 PLN za jedna noc.
 • siano, owies, należy przywieźć

Możliwość rozbicia namiotu na terenie „Stajnia Wola”

Regulamin
Zasady oceny i pokazu koni

 1. Katalog koni prezentowanych na wystawie sporządzony jest przez Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Centralnej Bazie Koniowatych. Wypełnione zgłoszenia należy przesłać do Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2012r.
 2. Na wystawie mogą być przedstawione konie: klacze i ogiery hodowli krajowej, stanowiące własność prywatnych i uspołecznionych gospodarstw rolnych; spełniające warunki wpisu do ksiąg głównych koni zarodowych rasy małopolskiej, polski koń szlachetnej półkrwi;
  • ogierki roczne – I klasa
  • ogiery dwuletnie – II klasa
  • klaczki roczne – III klasa
  • klacze dwuletnie – IV klasa
  • źrebięta sysaki urodzone 2013 (ocena luzem przy matce w czterech cechach – typ, pokrój, zdrowie, ruch po 5 pkt.)
 3. Konie w klasach I-V pokazywane będą w ręku w pozycji stój, w stępie i kłusie na ringu pokazowym według poniższego schematu:
  Schemat pokazu w ringu
 4. Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska
 5. System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
  1. typ – maksymalnie 10 pkt.
  2. pokrój – maksymalnie 10 pkt.
  3. nogi i kopyta – maksymalnie 10 pkt.
  4. stęp – maksymalnie 10 pkt.
  5. kłus – maksymalnie 10 pkt.

  Razem – maksymalnie 50 punktów.

  Skala ocen:
  10 pkt. – doskonała5 pkt. – mierna
  9 pkt. – bardzo dobra4 pkt. – niedostateczna
  8 pkt. – dobra3 pkt. – prawie zła
  7 pkt. – zadowalająca2 pkt. – zła
  6 pkt. – dostateczna1 pkt. – bardzo zła
 6. Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch (stęp i kłus łącznie). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.
 7. Wybór Czempiona
  Jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w poszczególnych klasach wynosi co najmniej 3 szt. ogierów i 5 szt. klaczy Komisja oceny wybiera czempiona i wice-czempiona osobno dla ogierów i klaczy.

  1. Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach I i II kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Ogierów
  2. Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w klasach III i IV kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Klaczy
  3. Ogiery i klacze, zostaną wyprowadzone na plac w kolejności zajętych miejsc w swoich klasach.

  Czempion ogierów – zostanie wybrany przez Komisję Sędziowską drogą pisemnego głosowania spośród ogierów, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. Wice-czempiona ogierów Komisja wybiera spośród pozostałych ogierów zakwalifikowanych do czempionatu, znajdujących się na placu. Według identycznych zasad następuje wybór Czempionki i Wice-czempionki klaczy młodych.

 8. Nagrody finansowe otrzymują:
  • 600 zł – za tytuł Czempiona ogierów i klaczy młodych
  • 300 zł – za tytuł Wice-czempiona ogierów i klaczy młodych
  • 100 zł – za udział
 9. Do udziału wystawie będą dopuszczone konie, na które właściciele posiadają następujące dokumenty:
  • Wszystkie konie muszą posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie,
  • środek transportu zwierząt powinien być uprzednio oczyszczony odkażony, co powinno być odnotowane w świadectwie zdrowia lub w książeczce dezynfekcji środka transportu przez lekarza weterynarii (z wyjątkiem własnego transportu);oraz
  • paszę (siano, słomę, owies), wiadro do pojenia koni, sprzęt do czyszczenia koni; odzież ochronną potrzebną przy obsłudze koni.
 10. Przeprowadzanie koni w ręku:
  1. Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany.
  2. Prowadzącym nie wolno nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia, które zawierałyby informacje o koniu, jak też wskazywałyby na pochodzenie prezentowanego konia.
  3. Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.
  4. Koń może być pokazywany wyłącznie przez jednego prezentera.
  5. Sędziowie, celem inspekcji, mogą nakazać prowadzącemu otworzyć pysk lub podnieść nogę konia.
  6. Sędziowie oceniać będą konie w pozycji stój, w stępie i kłusie.
  7. Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu) będą wykluczone z pokazu.
  8. Wszystkie ogłowia winny być bezpieczne i wygodne dla koni.
  9. Każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie automatycznie oceniany jako ostatni w swojej klasie.
 11. Zdrowie
  Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w zależności od woli i decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie na ból.
 12. Okrucieństwo
  Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajen w każdym czasie.

 

Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, noclegów, nie odpowiada za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie trans portu koni i w czasie trwania wystawy oraz nie ubezpiecza koni. Zaleca się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania wystawy.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich hodowców również sąsiednich województw.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie koni do wystawy pod względem kondycyjnym i pielęgnacyjnym) oraz przygotowanie koni do prezentacji w ruchu – stępie, kłusie i umiejętne ustawienie konia do oceny płytowej.

Przewiń do góry