Aktualności

Próba dzielności klaczy

8 maja 2013 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,

Próba dziel­no­ści kla­czy, koń­czą­ca 60-dniowy tre­ning sta­cjo­nar­ny w Zakładzie Treningowym w Bielicach roz­pocz­nie się w dniu 14 maja 2013 r. (wto­rek) o godz. 9:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec