Konkurs fotograficzny „Konie w turystyce”

Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konika Polskiego we współpracy z Zespołem Szkół w Trzcinicy i TV Obiektyw organizuje konkurs fotograficzny pod hasłem: „Konie w turystyce”. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie związane z wykorzystaniem koni w turystyce, promujące turystykę konną.

Konkurs-Konie_w_turystyce

Zasady konkursu:

 1. Konkurs ma formułę otwartą, ale jest adresowany tylko do amatorów. Nie mogą w nim wziąć udziału osoby profesjonalnie zajmujące się fotografią. Nie można nadsyłać zdjęć wcześniej publikowanych i nagradzanych.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić najwyżej odbitki pięciu zdjęć wykonanych w postaci materiału gotowego do ekspozycji. Nie przyjmujemy zdjęć w zapisie elektronicznym i diapozytywów. Rozmiar minimalny: 13 x 18 cm, maksymalny 20 x 30 cm.
 3. Na odwrocie zdjęć należy wpisać: godło autora, tytuł pracy, rok i miejsce wykonania. Do prac należy załączyć kartę zgłoszeniową, podając: imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu kontaktowego, wykaz nadesłanych prac. Kartę zgłoszeniową należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem.
 4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że przysługują mu do przedłożonej pracy wszelkie niezbędne prawa autorskie oraz że prace te nie są obciążone żadnymi prawami, w szczególności majątkowymi prawami autorskimi na rzecz osób trzecich.
 5. Prace należy nadesłać w terminie do 15 sierpnia 2013 roku pod adresem współorganizatora: Zespołu Szkół w Trzcinicy, Trzcinica 79, 38-207 Przysieki z dopiskiem „Konie w turystyce”.
 6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury w terminie do 30 sierpnia 2013 roku. Wyniki zostaną ogłoszone po rozstrzygnięciu konkursu na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz na stronie www.konik.polski.pl
 7. Nagrodzone i wyróżnione oraz inne zakwalifikowane przez jury zdjęcia zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej na „Pikniku z Konikiem Polskim” w dniach 7-8 września 2013r.
 8. Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów.
 9. Wręczenia nagród nastąpi w dniu 8 września 2013r. podczas oficjalnego otwarcia „Pikniku z Konikiem Polskim”.

Uwaga:

 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć w publikacjach związanych z działalnością Stowarzyszenia, z zachowaniem osobistych praw autorskich, z zaznaczeniem nazwiska autora.
 • Organizator nie będzie archiwizował, przetwarzał ani w żaden niezwiązany z konkursem sposób wykorzystywał danych osobowych uczestników konkursu.
 • Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Przewiń do góry