V Mazowiecki Weekend z Hucułem

Wystawa koni huculskich
Ścieżka Huculska
oraz
Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej

Organizatorzy:

 • Stadnina Huculski Raj
 • Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie
 • Gospodarstwo Pana Andrzeja Doleckiego

Miejsce i termin Imprezy:

 • Chmielewo k/Pułtuska
 • 20-21 lipiec 2013 r.

Podłoże:

 • Trawiasto-piaszczyste

Wiek koni:

 • Próba dzielności – ukończone 36 m-cy
 • Eliminacje i konkurs skoków – konie 4 letnie (ukończone 48 m-cy) i starsze

Wiek zawodników:

 • Ukończone 10 lat – eliminacje
 • Ukończone 14 lat – konkurs skoków

Skład komisji sędziowskiej:

 • Sędzia główny: Marek Gibała
 • Ocena płytowa: Marek Gibała, Paulina Peckiel, Katarzyna Roman
 • Gospodarz ścieżki: Marek Gibała
 • Sędzia konkursu skoków: Marek Gibała, Barbara Galuba

Program zawodów:

Sobota 20 lipca

 • do godz. 9:00 – zwózka koni
 • 10:00 – odprawa techniczna
 • 11:00 – ocena płytowa (konie do próby dzielności i eliminacji)
 • 16:00 – ścieżka huculska (zasadnicza próba dzielności)
 • 20:00 – wręczenie nagród za udział w ścieżce huculskiej
 • 20:15 – zabawa w „hubertówce”
Niedziela 21 lipca

 • 9:00 – ścieżka huculska (eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu)
 • 14:00 – konkurs skoków przez przeszkody
 • 15:00 – pokazy konne
 • 16:00 – wręczenie nagród i oficjalne zakończenie

Próba dzielności przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem określonym w programie hodowli koni rasy huculskiej (przy zgłoszeniu min. 5 koni bez względu na płeć), a konkurs eliminacyjny zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego (dostępny na stronie www.pzhk.pl).

Zgłoszenia koni biorący udział w zawodach prosimy przesyłać do dnia 12 lipca 2013 r.
Ilość koni ograniczona: 35 sztuk (decyduje kolejność zgłoszeń).
Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu, ale nie później niż do 12 lipca 2013 r.

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie
ul. Zagłoby 49, 05-270 Marki
adres e-mail: wzhk.waw@gmail.com

Warunki uczestnictwa:

 1. Obowiązuje paszport hodowlany konia, konie muszą być szczepione przeciwko grypie (wpis do paszportu) według następującego schematu:
  • szczepienie podstawowe:
   • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepienia
   • drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od daty pierwszego szczepienia
  • szczepienie przypominające:
   • co 6 miesięcy od daty ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu)
   • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.

  Konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach.
  UWAGA! Ocena stanu zdrowia koni oraz czystość chodów przeprowadzona zostanie przez Komisję Weterynaryjną podczas oceny płytowej.

 2. Opłata organizacyjna wynosi 100 zł od konia.
 3. Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów konnych wystawione przez lekarza medycyny sportowej (ważność badań 6 m-cy) lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do działu w zawodach jeździeckich w Chmielewie w dniach 20- 21 lipca 2013 r.
 4. Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat organizator wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach z zaznaczeniem dokładnej nazwy i daty zawodów.
 5. Organizator nie ubezpiecza ludzi, koni na transport i czas trwania imprezy oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i zdarzenia losowe mające miejsce w tym czasie.
 6. Od uczestników wymaga się zawarcia stosownego, pełnego ubezpieczenia NNW na czas udziału w zawodach.
 7. Startujących zawodników obowiązuje twarde nakrycie głowy z trzypunktowym zapięciem oraz obuwie jeździeckie.
 8. Obecność na odprawie technicznej z pełną dokumentacją zawodników i koni obowiązkowa!

Organizator zabezpiecza:

 • zadaszone stanowiska/boksy dla koni
 • opiekę medyczną i weterynaryjną
 • możliwość rozbicia własnego namiotu
 • flo dla konia oraz puchary dla zwycięzców w poszczególnych konkursach oraz nagrody rzeczowe.

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. Poniżej adresy ośrodków agroturystycznych:

 1. Pensjonat Bobrowy Dwór, tel. 29 717-62-15 – ok. 8,6 km od zawodów
 2. Hotel – Restauracja Wiatrak, tel. 60 677-96-56 – ok. 2.6 km od zawodów
 3. Agroturystyka Stok, tel. 66 258-96-94 – ok. 10 km od zawodów

Wszelkie protesty składane podczas zawodów przez zawodników, właścicieli koni lub szefów ekip w terminie do 1 godz. od zdarzenia lub ½ godz. po zakończeniu danego konkursu rozpatrywać będzie powołana w tym celu komisja odwoławcza. Warunkiem zgłoszenia protestu jest wpłata 100 zł na rzecz organizatorów, która przepada jeżeli protest zostanie oddalony.
Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas trwania całej imprezy, a wszystkim uczestnikom zawodów życzą uzyskania jak najlepszych wyników.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z biurem WZHK w Warszawie (tel. 22 771-20-18, 22 831-21-78) lub organizatorem Pan Andrzej Dolecki (609-202-305).

Teren zawodów Teren zawodów

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

Kodeks Postępowania z Koniem:

 1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
 2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 3. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.
 4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 5. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V mazowiecki weekend z hucułem

Przewiń do góry