Aktualności

X Festiwal Jeździecki Gajewniki 2013

8 sierpnia 2013 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Już 23 sierp­nia zaczy­na się Jubileuszowy X Festiwal Jeździecki Gajewniki 2013. Potrwa on przez trzy dni, kul­mi­na­cją będzie występ gwiaz­dy festi­wa­lu zespo­łu FEEL. Przez 3 dni zoba­czy­my Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Skokach, sobot­ni wie­czór spę­dzi­my w kli­ma­cie muzy­ki coun­try z zespo­łem „Droga na Ostrołękę”. W nie­dzie­lę 25.08.2013 zapra­sza­my wszyst­kich na Wielki Piknik Rodzinny zwień­czo­ny kon­cer­tem zespo­łu FEEL.
Więcej infor­ma­cji o festi­wa­lu na stro­nie Stajni Gajewniki – Stowarzyszenie Agro-Aves.

Hodowca i Jeździec