Aktualności

Propozycje MPMK w skokach przez przeszkody

7 sierpnia 2013 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re odbę­dą się w dniach 23 – 25 sierp­nia na tere­nie Ośrodka Stowarzyszenia Agro-Aves Gajewniki.

Hodowca i Jeździec