Komunikat w sprawie MPMK w ujeżdżeniu 2013

Szanowni Państwo,

Komisja Koordynacyjna PZJ-PZHK z przykrością przyjęła informację o niemożliwości rozegrania Mistrzostw Polski Młodych Koni w dyscyplinie ujeżdżenia w kategorii koni 5 letnich hodowli polskiej oraz 6 letnich, według obecnie obowiązujących przepisów. Po raz pierwszy zdarzyło się, że mimo spełnienia wymagań kwalifikacyjnych, część koni nie została zgłoszona do MPMK i zabrakło minimum ilościowego niezbędnego do rozegrania konkursów mistrzowskich.

Zdajemy sobie sprawę z trudu pracy trenerów i zawodników oraz zaangażowania finansowego właścicieli w przygotowanie koni do MPMK. Dlatego podczas najbliższych posiedzeń Komisji Koordynacyjnej PZJ-PZHK, spotkania te będą w dużej części poświęcone analizie tej sytuacji oraz opracowaniu, wspólnie z komisją dyscypliny przy PZJ, rozwiązań regulaminowych, które w przyszłości zapobiegną lub ograniczą do minimum ryzyko wystąpienia takich sytuacji.

Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej
Tomasz Siergiej

Przewiń do góry