Aktualności

Program Strzegom Autumn Show i MPMK w WKKW 2013

24 września 2013 · Kategoria: MPMK, WKKW, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem impre­zy Strzegom Autumn Show, pod­czas któ­rej roz­gry­wa­ne będą Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW.

Czwartek 26.09:

 • 14:00 – Oficjalne oglą­da­nie tra­sy cros­su
 • 16:00 – Przegląd koni 4‐letnich – trój­kąt
 • 17:00 – Przegląd koni 5‐letnich
 • 17:30 – Przegląd koni 6‐letnich

Piątek 27.09:

Arena A

 • 9:00 – Ujeżdżenie CIC 1*-6YH-MPMK 6‐letnie
 • 11:00 – Ujeżdżenie MPMK 5‐letnie
 • 14:30 – Ujeżdżenie MPMK 4‐letnie

Arena B

 • 9:30 – Ujeżdżenie CIC 2*
 • 13:30 – Ujeżdżenie CIC 1*

Sobota 28.09:

 • 9:00 – Cross MPMK 4‐letnie
 • 11:20 – Cross MPMK 5‐letnie
 • 14:00 – Cross CIC 1*-6YH-MPMK 6‐letnie
 • 14:40 – Cross CIC 1*
 • 15:50 – Cross CIC 2*

Niedziela 29.09:

 • 8:00 – Przegląd koni CIC 2*, CIC 1*, CIC 1*-6YH, MPMK 6‐letnie, 5‐letnie, 4‐letnie
 • 10:30 – Skoki CIC 2*
 • 11:15 – Dekoracja CIC 2*
 • 11:45 – Skoki CIC 1*
 • 12:30 – Dekoracja CIC 1*
 • 13:00 – Skoki CIC 1*-6YH-MPMK 6‐letnie
 • 13:30 – Dekoracja CIC 1*-6YH-MPMK 6‐letnie
 • 14:00 – Skoki MPMK 5‐letnie
 • 15:15 – Skoki MPMK 4‐letnie
 • 16:00 – Dekoracja MPMK 5‐letnie i 4‐letnie
Hodowca i Jeździec