Sprzedaż ardenów do Francji

Po wielu latach pracy hodowlanej nad doskonaleniem koni zimnokrwistych między innymi poprzez import ardenów z zachodu dochowaliśmy się polskich koni ardeńskich opartych na materiale szwedzkim, francuskim oraz belgijskim. Zachodnie hodowle istnieją od wielu lat dzięki czemu posiadają wyrównany typ i są bliskie ideału. Polscy hodowcy sprowadzając do kraju najlepsze konie systematycznie wzbogacali rodzime rodowody, dzięki czemu miło nam poinformować o pierwszym wielkim sukcesie w postaci eksportu 2 ogierów ardeńskich własności Romana Szultki z Sąpolna do kolebki tej rasy, Francji. Ogiery zostały osobiście zawiezione przez Pana Szultkę do Sedan na początku września tego roku, przy okazji wyjazdu na czempionat, gdzie zostały uroczyście przekazane nowym właścicielom. Niedługo po tym wydarzeniu ogier MARTELL wziął udział w regionalnej wystawie, gdzie został Czempionem!

  • MARTELL ard.szw. (Expo De Feulen – Marva II po Junid), ur. 28.05.2011 r., hod. Szwecja, wł. Roman Szultka
  • FRIDAN ard.pol. (Zidane D’Ambly – Frieda De La Cote Rouge po Artois De La Coronne), ur. 10.05.2012 r., hod. i wł. Roman Szultka

Szczegóły transakcji pozostają tajemnicą sprzedającego, jednak myślimy, że żadne pieniądze nie są w stanie zastąpić promocji, jaką te dwa ogiery zrobią wśród francuskich hodowców.

Ogromnie się cieszymy i gratulujemy!

fot. Tomasz Szultka
fot. Tomasz Szultka
Scroll to Top