Aktualności

Próba dzielności ogierów

26 września 2013 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa: ,,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych, koń­czą­ca 100-dniowy tre­ning wierz­cho­wy w ZT Bogusławice roz­pocz­nie się 2 paź­dzier­ni­ka 2013 r. o godz. 9:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec