Aktualności

Propozycje MPMK w sportowych rajdach konnych

5 września 2013 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odbę­dą się w dniach 20 – 21 wrze­śnia na tere­nie Klubu Jeździeckiego Champion w Białej.

Hodowca i Jeździec