Czempionat Użytkowy Koni w wolnych skokach i próba polowa klaczy

9-10 listopad 2013
Stado Ogierów Sieraków, ul Stadnina 14

Organizator: Klub Jeździecki Morena Sieraków-Gałowo

Współorganizatorzy:

 • Związek Hodowców Koni Wielkopolskich,
 • PR-H Gałopol Sp z o.o. – Stado Ogierów Sieraków
 • Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej

Zgłoszenia: Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w terminie do 04.11.2013, tel. 61 847-14-52 lub 61 825-04-33, fax wew. 28, mail: wzhk@blink.pl

8 listopada 2013 (piątek): zwózka koni

 • od 15:00 – Zgłaszanie koni na wystawę (opłata za boks: 20 zł/dzień – siano i  pasza treściwa we własnym zakresie)

9 listopada 2013 (sobota):

 • 11:00 – Ocena na płycie
 • 13:00 – 14:00 – Przerwa obiadowa
 • 14:00
  • Ocena koni w wolnych skokach
  • Pokaz dziecięcej akrobatyki jeździeckiej na konikach polskich
  • Dekoracja zwycięzców, wręczenie nagród
 • 18:00 – Obiadokolacja

10 listopada 2013 (niedziela):

 • 10:00 – Próba dzielności klaczy – wolne skoki
 • 11:00 – Ocena pod siodłem
 • 12:00 – Ogłoszenie wyników
 1. Ocena sumowana czempionatu użytkowego:
  płyta – 50 pkt bonitacyjnych, wolne skoki – 50 pkt (skala 1-10 x 5)
 2. Wysokość przeszkód do 110cm dla koni 2-3 letnich
 3. Przewiduje się 4 próby skoków z możliwością wcześniejszego zakończenia na życzenie właściciela przy czym decyzję podejmuje komisja
 4. Oferujemy możliwość wcześniejszego przygotowania koni do czempionatu
  (pensjonat – 18 zł/dzień, praca z koniem – 18 zł/dzień)
 5. Skład komisji: Jarosław Szymoniak (przewodniczący), Wojciech Ganowicz, Tadeusz Kodź
 6. Koszty: Nocleg – 35 zł/osoba (cena promocyjna dla wystawców)

Regulamin Czempionatu Użytkowego w wolnych skokach koni ras szlachetnych

 1. Organizatorzy:
  KLUB JEŹDZIECKI MORENA SIERAKÓW-GAŁOWO
  ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH
  ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI ZIEMI LUBUSKIEJ
 2. Data i miejsce: 9-10 listopad 2013
 3. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI WIELKOPOLSKICH w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK.
 4. W Czempionacie mogą brać udział konie hodowlane dwuletnie i starsze ras szlachetnych
 5. Organizator zapewnia 40 miejsc dla koni (20 zł/pobyt) w stajni i 30 miejsc noclegowych dla wystawców na od 9-10 listopad 2013. Decyduje kolejność zgłoszeń
 6. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział wałachów ras szlachetnych
 7. Konie będą oceniane w czterech klasach:
  1. Konie dwuletnie i trzyletnie
   I A – Klacze
   I B – Ogiery
  2. Konie starsze
   II A – Klacze
   II B – Ogiery
  3. Kuce
  4. Wałachy
 8. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 3 osobowym. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
  1. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni.
  2. Zasady oceny koni w wolnych skokach: Korytarz do wolnych skoków składa się z trzech przeszkód – krzyżak ok. 6,6 m, stacjonata ok. 7,2 m,okser (double barre). Zakłada się możliwość ułożenia drąga na ziemi przed przeszkodą.Wymiary hali: 14x35m (schemat).
   Maksymalna szerokość i wysokość ostatniej przeszkody w poszczególnych grupach wiekowych to:

   1. Konie dwuletnie i trzyletnie – około 110/120 cm
   2. Konie starsze – około 130 cm/130 cm
   3. Kuce – odległości i wysokości zależne od wieku i wymiarów kucówKomisją sędziowska ma prawo do zmiany odległości i wysokości przeszkód w miarę potrzeb.
  3. Ocenie podlegają elementy według poniższego schematu:
   Skoki luzem, ocena Komisji (z dokładnością do 0,5 pkt.) maksymalnie 10 pkt. – współczynnik przeliczeniowy: 5
   Oceniane są następujące elementy:

   • rozwaga i sposób podejścia do przeszkody
   • ułożenie głowy szyi i kłębu
   • siła odbicia
   • szybkość oderwania przednich nóg
   • ułożenie kłody w skoku
   • umiejętność złożenia przednich nóg i otwarcia zadu
   • równomierność prowadzenia przednich nóg
   • dynamika skoku
   • elastyczność grzbietu
   • szybkość powrotu do równowagi po skoku

   Ocena na płycie:

   • Typ 10 pkt
   • Pokrój 10 pkt
   • Stęp 10 pkt
   • Kłus 10 pkt
   • Kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie do wystawy 10 pkt
 9. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
 10. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu.
Przewiń do góry