Aktualności

Eliminacje MPMK w I Regionie PZJ w skokach

17 marca 2014 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w sezo­nie 2014 r. zawo­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy dla koni 4‑letnich, w Regionie I PZJ (woj. kujawsko-pomorskie, pomor­skie, warmińsko-mazurskie) zosta­ły zapro­po­no­wa­ne i usta­lo­ne nastę­pu­ją­ce ter­mi­ny i miej­sca:

B – Skoki przez przeszkody (konie 4‑letnie)

  • SO Starogard Gdański – 31.05. – 1.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
  • Gałkowo – 21 – 22.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
  • Kobylarnia – 28 – 29.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
  • CSN Gałkowo – 11 – 12.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
Hodowca i Jeździec