Aktualności

Amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi i parokonnymi

16 lipca 2014 · Kategoria: Powożenie, ·

W imie­niu Śląsko-Opolskie Związku Hodowców Koni w Katowicach ser­decz­nie zapra­sza­my na trze­cią odsło­nę Cyklu Amatorskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi i Dwukonnymi o Puchar Prezesa ŚOZHK Katowice. Zawody odbę­dą się 20 lip­ca 2014r. w Kroczycach w pięk­nej juraj­skiej sce­ne­rii.

Do pobra­nia – pro­po­zy­cje, a regu­la­min cyklu oraz pro­gram ujeż­dże­nia moż­na pobrać ze stro­ny www.ozhk-katowice.pl.

Plakat_Kroczyce

Hodowca i Jeździec