Płatności bezpośrednie 2015-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca br., w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020, odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Hodowców Koni (Zbigniew Jaworski, Andrzej Woda, Andrzej Stasiowski) z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Markiem Sawickim.

Minister ze zrozumieniem przyjął informację Związku o pogarszających się warunkach hodowli koni, szczególnie w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej. Poinformował, że w ramach planowanych płatności związanych z produkcją nie ma aktualnie możliwości bezpośredniego wsparcia do hodowli koni, ze względu na brak przepisów unijnych w tym zakresie. Szansa taka pojawi się za ok. 3 lata, pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich zmian przez Parlament Europejski. Jednakże, dostrzegając wagę problemu, Minister obiecał wprowadzenie preferencji dla gospodarstw rolnych utrzymujących konie, które będą ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, jakie przewidziane jest w PROW 2015-2020.

Scroll to Top