Test połówkowy dla ogierów – ZT Bielice

Informujemy, że test połów­kowy ogie­rów tre­no­wa­nych w ZT Bielice odbę­dzie się dnia 20 sierp­nia (środa). Roz­po­czę­cie testu pla­no­wane jest na godzinę 9:00. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Przewiń do góry