Aktualności

XV Tarpaniada – Święto Konika Polskiego

21 sierpnia 2014 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich oraz Przedsiębiorstwa Rolno-Hodowlanego Gałopol Stado Ogierów Sieraków zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem XV Tarpaniady, któ­ra odbę­dzie się w dniach 30 – 31 sierp­nia w Sierakowie.

XV_Tarpaniada

Hodowca i Jeździec