Aktualności

Protest PZHK i środowiska naukowego przeciwko likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka

30 września 2014 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z tre­ścią pro­te­stu naukow­ców ze spe­cjal­no­ścią hodow­la koni oraz Polskiego Związku Hodowców Koni, skie­ro­wa­ne­go do Ministra Środowiska, Pana Macieja Grabowskiego, w spra­wie pró­by likwi­da­cji kon­ne­go trans­por­tu tury­stów do Morskiego Oka.

Protest naukowców ze specjalnością hodowla koni:

Protest Polskiego Związku Hodowców Koni:

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec