Aktualności

Współpraca PZJ-PZHK

15 września 2014 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

W dniu 10 września w siedzibie PZJ odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli PZJ (Prezes PZJ Ł. Abgarowicz, R. Wawrzyniak, Ł. Jankowski) i PZHK (Prezes PZHK Z. Jaworski, A. Stasiowski), poświęcone dotychczasowej i przyszłej współpracy obu organizacji.

Zebrani zgodzili się co do potrzeby podpisania porozumienia w sprawie wspólnej budowy uporządkowanego rynku usług jeździeckich, obejmującego, oprócz już istniejących, m.in. takie elementy jak: edukacja instruktorów rekreacji i ujeżdżaczy młodych koni, certyfikacja ośrodków rekreacyjnych, certyfikacja koni rekreacyjnych.
Obie organizacje będą prowadziły dalsze prace, które mają na celu uzyskanie pełnej zgodności w zakresie baz danych koni użytkowanych w sporcie jeździeckim. Wyznaczony termin na zakończenie tego etapu to grudzień br. Kolejnym elementem wspólnych działań w zakresie współpracy baz danych będzie wprowadzenie obowiązku zamieszczania danych rodowodowych konia oraz informacji o hodowcy i właścicielu konia na listach startowych i w wynikach zawodów ogólnopolskich, a następnie zorganizowanie systemu przepływu wyników zawodów do bazy PZJ i bazy PZHK.

Strony potwierdziły wolę kontynuowania współpracy przy wydawaniu kwartalnika „Hodowca i Jeździec”. Jednocześnie PZJ wyraził zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu pt. „Akademia Hodowcy i Jeźdźca” (dawny „Uniwersytet Jeździecki”), inicjatywie Fundacji HorseSport i PZHK, której celem jest szkolenie hodowców i użytkowników koni.

Zebrani podkreślali również potrzebę szkolenia sędziów oceny stylu młodych koni, szczególnie skokowych, również przez ekspertów zagranicznych, wychodząc z założenia, że współczesna hodowla koni sportowych jest hodowlą międzynarodową i powinna być porównywalna niezależnie od kraju, w którym jest dokonywana.

Hodowca i Jeździec