Aktualności

Tarnowsko-Klikowski Szlak Konny

12 grudnia 2014 · Kategoria: Ogłoszenia, Ścieżki huculskie, ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na stro­nę „Tarnowsko-Klikowskiego Szlaku Konnego”. Szlak Konny został utwo­rzo­ny przez MZHK w Krakowie w 2014 roku w ramach pro­jek­tu „Małopolska Gościnna”.

Hodowca i Jeździec