Aktualności

Wstępy 2015

15 stycznia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, ·

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pismem doty­czą­cym tego­rocz­ne­go Skaryszewskiego Jarmarku Konnego WSTĘPY 2015 r., któ­ry odbę­dzie się w dniach 23 – 24 lute­go b.r. W załą­cze­niu rów­nież szcze­gó­ło­wy pro­gram.

Hodowca i Jeździec