Aktualności

Polskie konie z sukcesami w Finlandii

12 czerwca 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa:

Bardzo dobrze pre­zen­tu­ją się ostat­nio tre­no­wa­ne w Finlandii, a star­tu­ją­ce w kon­ku­ren­cji WKKW, konie pol­skiej hodow­li. W miej­sco­wo­ści Ypaja srebr­ny medal mistrzostw senio­rów zdo­był Aki Karhapaa na DUBLIN ex Dukat sp (Cajero hol. – Dębogóra xx / Nible xx) hodow­li SK Iwno, a ogier NARVIK sp (Rubin han. – Nevada sp / Loxley hol.), hodow­li Anny Tomaszewskiej ze Słońska Dolnego, pod Tuiją Rosenquist wygrał CIC 1* „dowo­żąc” do mety wynik z ujeż­dże­nia.

Źródło:

Hodowca i Jeździec