Aktualności

„Z hucułem do Krakowa” – propozycje

3 lipca 2015 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi ścież­ki hucul­skiej „Z hucu­łem do Krakowa”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 1 – 2 sierp­nia 2015 r. w Rzeszotarach.

Do pobra­nia:

Hodowca i Jeździec