Aktualności

Bartłomiej Kwiatek trzeci w Piber

10 sierpnia 2015 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Kolejny week­end i kolej­ne suk­ce­sy na kon­cie zawod­ni­ka SO Książ. Wyhodowany w Stadzie Ogierów Książ, ślą­ski ogier Niger (Turkus – Niwa / Alpinex xx), towa­rzy­szył Bartkowi w austriac­kim Piber – miej­scu gdzie w przy­szłym roku odbę­dą się Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi.

Górzysty teren, bar­dzo wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra i sil­na kon­ku­ren­cja, nie prze­szko­dzi­ły parze na zdo­by­cie miej­sca na podium. Bartłomiej Kwiatek wraz z Nigerem i luza­kiem Danielem Kłosowskim, zaję­li trze­cie miej­sce, wyprze­dza­jąc takie potę­gi jak Holandia czy Szwajcaria. Test na grun­cie przy­szło­rocz­nych MŚ został zda­ny na 5! Kolejny cel to Międzynarodowe Zawody CAI2* Bogusławice 14 – 16 sierp­nia 2015.

Wyniki

Bartłomiej Kwiatek - zawodnik SO Książ; ogier Niger śl. hod. i wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki fot. Justyna Dera

Bartłomiej Kwiatek – zawod­nik SO Książ; ogier Niger śl. hod. SO Książ i wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki
fot. Justyna Dera

Hodowca i Jeździec