Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2015

Informujemy zainteresowanych hodowców oraz właścicieli koni rasy huculskiej, że zgodnie z ustaleniami Komisji Księgi Stadnej, tegoroczna kwalifikacja młodych ogierów rasy huculskiej do wpisu do księgi stadnej odbędzie się w dniu 19 października 2015 r. (poniedziałek) w Tarnowie (ośrodek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304).

Do kwalifikacji można przedstawić ogiery urodzone do dnia 31 maja 2013 r. Ogiery należy zgłaszać do biura Polskiego Związku Hodowców Koni za pośrednictwem właściwych OZHK/WZHK do dnia 11 września 2015 r., podając:

  • nazwę i numer identyfikacyjny ogiera;
  • aktualny telefon kontaktowy do właściciela ogiera;
  • wstępną bonitację ogiera;
  • 3 podstawowe wymiary ogiera.

W godzinach 700 – 930 przewidziana jest obowiązkowa identyfikacja oraz mierzenie zgłoszonych wcześniej do PZHK koni. Bezpośrednio po ocenie, ogiery zakwalifikowane mogą zaliczać wstępną próbę polową. Przypominamy jednocześnie, że od dnia 1 maja 2014 r. przy wpisie do księgi stadnej ogiera, który zaliczył zasadniczą próbę dzielności, nie jest wymagana próba wstępna.

UWAGA: W związku z małą liczbą ogierów zgłoszonych na kwalifikację młodych ogierów huculskich (19 października), planowane na godz. 700 identyfikacja oraz pomiary ogierów kwalifikowanych do wpisu do księgi zostają przesunięte na godz. 900, a ocena płytowa na godz. 1100.

Informujemy również, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego, właściciele ogierów rasy huculskiej przedstawianych do wpisu do księgi stadnej zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 25 września 2015 r. (piątek) opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 100 zł za każdego ogiera zgłoszonego do kwalifikacji. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera huculskiego”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana.
Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 25 września 2015 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 200 zł i musi być wpłacona najpóźniej do 16 października 2015 r. do godz. 1400 (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje nieujęcie ogiera w katalogu i niedopuszczenie do kwalifikacji.

Informujemy jednocześnie, że w dniu 20 października 2015 r. (wtorek) w Tarnowie – Klikowej przewidziana jest zasadnicza próba dzielności dla koni rasy huculskiej. Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie prześle szczegółowe propozycje próby w terminie późniejszym.

Przewiń do góry