Aktualności

Majówka w Regietowie 2015 – relacja wideo

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cji do Czempionatu Użytkowego pod nazwą „Majówka w Regietowie”, któ­re odby­ły się w dniach 23 – 24 maja 2015 r. w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie.

Film został zre­ali­zo­wa­ny przez MZHK.

Hodowca i Jeździec