Aktualności

Relacja filmowa z VII Amatorskiego Konkursu Powożenia Zaprzęgami Konnymi

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Powożenie, ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wych z VII Amatorskiego Konkursu Powożenia Zaprzęgami Konnymi, któ­ry odbył się w dniu 26 lip­ca 2015 r. w Ujanowicach.

1. Film powstał na zle­ce­nie Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie


2. Film został zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Rafała Małolepszego.


3. „Najbardziej eks­tra­wa­ganc­ki zaprzęg”, czy­li kucyk Smerfetka i pol­ski koń zim­no­krwi­sty Markus wraz z powo­żą­cym Krzysztofem Nosalem oraz luza­kiem Dariuszem Lichoniem.

Hodowca i Jeździec