Aktualności

V Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej odwołana

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Ścieżki huculskie, ·

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu infor­mu­je­my, że w związ­ku ze zbyt małą licz­bą zgło­szeń, V Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej nie odbę­dzie się.
W imie­niu OZHK Wrocław prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

Hodowca i Jeździec