Zmiana w programie hodowli koni zimnokrwistych i ard.pol.

Polski Związek Hodowców Koni informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w treści „Programu hodowli koni zimnokrwistych” oraz „Programu hodowli koni rasy arden polski”, obowiązującego od dnia 23 lipca 2015 r.

Naniesione zmiany w programie hodowli koni zimnokrwistych:

Do Załącznika nr 1, Regulamin wpisu do Księgi Stadnej Koni Zimnokrwistych § 2 pkt. 8, należy dodać:

cytatW uzasadnionych przypadkach Komisja Księgi Stadnej, kierując się dobrem hodowli, ma prawo podjąć decyzję o wpisie do księgi stadnej ogiera lub klaczy, które nie spełniły wszystkich wymogów programu hodowli, pod warunkiem że:

  1. Komisja Księgi Stadnej pisemnie potwierdzi i uzasadni wyrażenie zgody na wpis do księgi stadnej tego ogiera lub klaczy, wskazując na ich cechy, które przemawiają za dokonaniem takiego wpisu,
  2. zarówno ojciec jak i matka tego ogiera lub klaczy zostali wpisani do części głównej księgi hodowlanej,
  3. u tego ogiera lub klaczy nie stwierdzono wad dyskwalifikujących z hodowli, których katalog został zawarty w Regulaminie wpisu do księgi stadnej koni zimnokrwistych, paragraf 2, punkt 4.

Naniesione zmiany w programie hodowli koni rasy arden polski:

Do Załącznika nr 1, Regulamin wpisu do Księgi Stadnej Koni Rasy Arden Polski pkt. 6, należy dodać:

cytatW uzasadnionych przypadkach Komisja Księgi Stadnej, kierując się dobrem hodowli, ma prawo podjąć decyzję o wpisie do księgi stadnej ogiera lub klaczy, które nie spełniły wszystkich wymogów programu hodowli, pod warunkiem że:

  1. Komisja Księgi Stadnej pisemnie potwierdzi i uzasadni wyrażenie zgody na wpis do księgi stadnej tego ogiera lub klaczy, wskazując na ich cechy, które przemawiają za dokonaniem takiego wpisu,
  2. zarówno ojciec jak i matka tego ogiera lub klaczy zostali wpisani do części głównej księgi hodowlanej,
  3. u tego ogiera lub klaczy nie stwierdzono wad dyskwalifikujących z hodowli, których katalog został zawarty w Regulaminie wpisu do księgi stadnej koni rasy arden polski, punkt 12.

Uzasadnienie:

Powyższa zmiana jest wynikiem obserwacji członków Komisji Księgi Stadnej podczas kwalifikowania koni do ksiąg. Komisja widzi potrzebę wprowadzenia odpowiedniego zapisy, który umożliwi wpis do ksiąg dla wartościowych koni, które nie spełniły wszystkich wymogów programu hodowli. Każdorazowo taki przypadek będzie dokładnie analizowany przez Komisję Księgi, jednakże przy zachowanej zasadzie obowiązku pochodzenia po rodzicach wpisanych do ksiąg, oraz wykluczeniu wad dyskwalifikujących z hodowli.

Scroll to Top