Aktualności

Relacja filmowa z Pokazów Konnych przy X Wystawie Koni Zimnokrwistych w Oleszycach

18 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z Pokazów Konnych przy X Wojewódzkiej Wystawie Koni Zimnokrwistych w Oleszycach, któ­re odby­ły się w dniu 12 lip­ca 2015 r. Niniejszy film został zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

Hodowca i Jeździec