Aktualności

Relacja filmowa z XIX Pokazów Konnych w SO w Kętrzynie

18 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my do obej­rze­nia kolej­ne­go mate­ria­łu fil­mo­we­go z XIX Pokazy Konne w Stadzie Ogierów w Kętrzynie, któ­re odby­ły się w dniu 19 lip­ca 2015 r. Niniejszy film został zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

Hodowca i Jeździec